Εργασίες

Σε αυτό το χώρο δημοσιεύονται εργασίες για τους μαθητές Μηχανολόγους της Β' βαθμιας εκπαίδευσης: