Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Οι "χρυσοί κανόνες" για την ασφάλεια στο Μηχανουργείο:

• Φοράμε πάντα φόρμα εργασίας.
• Δένουμε τα μακριά μαλλιά.
• Φοράμε προστατευτικά γυαλιά κατά τις κατεργασίες που εκτοξεύουν γρέζια, σπινθήρες κτλ.
• Χρησιμοποιούμε μάσκες για τη συγκόλληση.
• Φοράμε πάντα γάντια για τη μεταφορά και επεξεργασία υλικών.
• Φοράμε υποδήματα ασφαλείας.
• Δεν εργαζόμαστε όταν δεν είμαστε ξεκούραστοι, συγκεντρωμένοι και υγιείς.
• Φοράμε πάντα φόρμα εργασίας.
• Δένουμε τα μακριά μαλλιά.
• Φοράμε προστατευτικά γυαλιά κατά τις κατεργασίες που εκτοξεύουν γρέζια, σπινθήρες κτλ.
• Χρησιμοποιούμε μάσκες για τη συγκόλληση.
• Φοράμε πάντα γάντια για τη μεταφορά και επεξεργασία υλικών.
• Φοράμε υποδήματα ασφαλείας.
• Δεν εργαζόμαστε όταν δεν είμαστε ξεκούραστοι, συγκεντρωμένοι και υγιείς.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ CNC

Μερικά από τα βασικά θέματα της θεωρίας του μαθήματος "Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC":

1. Τι είναι ο Αριθμητικός Έλεγχος;
2. Σε τι διαφέρουν οι εργαλειομηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC) από τις αντίστοιχες συμβατικές;
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC);
4. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα μηχανουργεία ανάλογα με την αυτοματοποίησή τους;
5. Πως είναι οργανωμένο ένα μηχανουργείο με εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης (CNC);
6. Τι ονομάζεται άξονας κατεργασίας σε μια εργαλειομηχανή με ψηφιακή καθοδήγηση (C.N.C.) και πως χαρακτηρίζονται οι φρέζες C.N.C. ανάλογα με τον αριθμό των αξόνων που διαθέτουν;
7. Τι είναι τα Βιομηχανικά Ρομπότ και ποιες εφαρμογές βρίσκουν στη μηχανουργική τεχνολογία; Τι ονομάζονται βαθμοί ελευθερίας;
8. Πώς ορίζονται οι πολικές συντεταγμένες στο επίπεδο;
9. Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι απόλυτες και οι σχετικές συντεταγμένες;
10. Τι γνωρίζετε για το μηδενικό σημείο Μ μιας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC); 2002
11. Τι ονομάζεται μηδενικό σημείο W κατεργαζόμενου τεμαχίου; Πώς πρέπει να επιλέγεται η θέση του σε κατεργασίες τόρνευσης και φρεζαρίσματος με ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές (C.N.C.); 2001
12. Να αναφέρετε ονομαστικά τους τύπους των κινητήρων, που χρησιμοποιούνται στις κινητήριες ατράκτους μιας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC).
Να αναφέρετε ονομαστικά τους τύπους των κινητήρων, που χρησιμοποιούνται στις κινήσεις προώσεων μιας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC).
Πως γίνεται η μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε γραμμική κατά τη μετάδοση στους άξονες κατεργασίας των εργαλειομηχανών CNC;
Για ποιους λόγους γίνεται προσπάθεια μείωσης ή και κατάργησης των υγρών κοπής στις κατεργασίες;
Ποια τα οφέλη της τυποποίησης για τους εργαλειοδέτες των εργαλειομηχανών ψηφιακής καθοδήγησης (CNC);
Πως γίνεται ο έλεγχος παραλαβής των εργαλειομηχανών ψηφιακής καθοδήγησης (CNC);
Ποια είναι τα είδη των ελέγχων που γίνονται στις εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης (CNC), προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους;
Τι είναι τα συμβολόμετρα LASER και τι εφαρμογές έχουν στη μέτρηση της ακρίβειας μιας εργαλειομηχανής ψηφιακής καθοδήγησης;
Πως λειτουργούν τα συστήματα καθοδήγησης ανοικτού βρόγχου και πως τα κλειστού βρόγχου;
Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι ενός συστήματος ελέγχου που ενσωματώνει τεχνικές προσαρμοστικού ελέγχου;
Τι σημαίνουν οι έννοιες διακριτική ικανότητα, επαναληψιμότητα, αστάθεια και χρόνος απόκρισης των συστημάτων αυτομάτων ελέγχου;
Τι είναι ο έλεγχος από σημείο σε σημείο και τι περιορισμούς έχει;
Τι είναι ο έλεγχος ευθύγραμμης κοπής και τι περιορισμούς θέτει στο φρεζάρισμα και στην τόρνευση;
Τι είναι ο έλεγχος συνεχούς κοπής σε δύο ή περισσότερους άξονες κατεργασίας και ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει;
Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα συστήματα αυτόματης αλλαγής εργαλείων σε τόρνους, φρέζες και κέντρα κατεργασίας;
Ποια βήματα περιλαμβάνει η αυτόματη εναλλαγή κοπτικών εργαλείων σε μία ψηφιακά καθοδηγούμενη εργαλειομηχανή (CNC);
Ποιες είναι οι φάσεις λειτουργίας των συστημάτων συνεχούς τροφοδοσίας πρώτης ύλης;
Τι ονομάζονται παλέτες συγκράτησης κατεργαζόμενων τεμαχίων και με ποιες αρχές σχεδιάζονται;
Για ποιους λόγους οι εργαλειομηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC) χρειάζονται συντήρηση;
Να περιγράψετε ποιες πρέπει να είναι οι συνθήκες περιβάλλοντος σε ένα μηχανουργείο με ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές (C.N.C.), ώστε να μην επηρεάζεται η σωστή λειτουργία τους.
Σε τι υπερέχει η προληπτική συντήρηση των εργαλειομηχανών, σε σχέση με τη μέθοδο αποκατάστασης των βλαβών, όταν αυτές συμβαίνουν;
Πως είναι δομημένο ένα πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης;
Τι είναι η αντιστάθμιση των κοπτικών εργαλείων στις ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές (CNC);

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός του ιστολόγιου είναι η δημιουργία ένας κοινού μηχανολογικού τόπου έτσι ώστε να γίνει σημείο ανταλλαγής αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού για την ελεύθερη χρήση του από όσους μηχανολόγους ασχολούνται με την εκπαίδευση.
Όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια μπορούν απλώς να αναρτήσουν το υλικό τους ή να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του ιστολογίου για περισσότερες πληροφορίες, ακόμη και να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ιστολόγιο για περαιτέρω επεξεργασία.