Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Οι "χρυσοί κανόνες" για την ασφάλεια στο Μηχανουργείο:

• Φοράμε πάντα φόρμα εργασίας.
• Δένουμε τα μακριά μαλλιά.
• Φοράμε προστατευτικά γυαλιά κατά τις κατεργασίες που εκτοξεύουν γρέζια, σπινθήρες κτλ.
• Χρησιμοποιούμε μάσκες για τη συγκόλληση.
• Φοράμε πάντα γάντια για τη μεταφορά και επεξεργασία υλικών.
• Φοράμε υποδήματα ασφαλείας.
• Δεν εργαζόμαστε όταν δεν είμαστε ξεκούραστοι, συγκεντρωμένοι και υγιείς.
• Φοράμε πάντα φόρμα εργασίας.
• Δένουμε τα μακριά μαλλιά.
• Φοράμε προστατευτικά γυαλιά κατά τις κατεργασίες που εκτοξεύουν γρέζια, σπινθήρες κτλ.
• Χρησιμοποιούμε μάσκες για τη συγκόλληση.
• Φοράμε πάντα γάντια για τη μεταφορά και επεξεργασία υλικών.
• Φοράμε υποδήματα ασφαλείας.
• Δεν εργαζόμαστε όταν δεν είμαστε ξεκούραστοι, συγκεντρωμένοι και υγιείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: